ProefLab Favicon

Geschiedenis
Deltawerk//
 
Het ProefLab// - Logo Wit

Geschiedenis

 

Waterloopkundig laboratorium

Van 1951 tot 1996 was het waterloopkundig laboratorium 'De Voorst' gelokaliseerd in het huidige Waterloopbos. Als dependance van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft.

Hier werden proeven op schaal uitgevoerd om waterbouwkundige kennis te verkrijgen. In grote schaalmodellen van zeearmen en havens over de hele wereld, voorspelden ze in De Voorst de invloed van waterbouwkundige werken op de loop van het water. In 1996 verhuisde het waterloopkundig laboratorium naar Delft.

Het Waterloopbos raakte in de vergetelheid en de natuur nam de regie over op de plekken waar jarenlang onderzoeken zijn gedaan. In 2002 werd de grond eigendom van Natuurmonumenten, die het bos voor bezoekers toegankelijk heeft gemaakt. Het gebied heet tegenwoordig het Waterloopbos en is in trek bij bezoekers door haar rijke geschiedenis, natuur en ontwikkeling.

Willemstunnel Waterloopbos
Nieuw entreegebouw

Anno 2024

Eind september 2018 heeft de Strandhoeve een (tijdelijk) horecapaviljoen gebouwd in het Waterloopbos. Hierin is ruimte gecreëerd voor het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. De naam ProefLab// kwam voort uit een creatief proces. In het restaurant kan natuurlijk ook van alles geproefd worden. Deze woordspeling heeft geleid tot de naam ProefLab. De twee // staan symbool voor de betonnen panelen die in het Deltawerk// schuin zijn gezet.

Anno 2024 wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe inspirerende plek waar we onze visie verder uitbreiden en waar Natuurmonumenten meer ruimte heeft om de geschiedenis van het Waterloopbos te kunnen exposeren. We kunnen niet wachten je te mogen ontvangen!